הקודם
הבא

גמלת ניידות

מי זכאי לגמלת ניידות, למה לא כל מי שיושב בכיסא גלגלים זכאי לגמלת ניידות, מה הקשר בין קצבת נכות לגמלת ניידות, ואילו הטבות מגיעות למקבל גמלת ניידות?

הזכאות לגמלת ניידות וההטבות הנלוות לה נקבעות בוועדות רפואיות של לשכת הבריאות. את 'טופס הבקשה לקביעת מוגבלות בניידות' יש להגיש אל לשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריכם.

לאחר שעברתם וועדה רפואית בלשכת הבריאות תוכלו להגיש לביטוח הלאומי 'טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות'. במסגרת הטבות אילו תוכלו להיות זכאים לגמלה חודשית, הלוואה לרכישת רכב, אביזרים לרכב ועוד, בהתאם למה שקבעה ועדה של לשכת הבריאות, ובהתאם לתנאים שונים, בהם עליכם לעמוד.

מתנאי הזכאות לגמלת ניידות וההטבות הנלוות לה:

 • ניתן להגיש את הבקשה לגמלה עבור ילד מגיל 3 שנים ועד גיל פרישה. אם קיבלת גמלת ניידות עד גיל פרישה, ניתן בתנאים מסוימים להמשיך ולקבל אותה גם לאחר מכן.
 • ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה לך אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקוי ברגליים בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת.

ברשימת הליקויים לעניין גמלת ניידות ניתן למצוא: שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים, החלפת מפרקים, קיצור גפה, אי ספיקה בעורקי הרגליים, הפרעות לימפתיות, מומים מולדים וקומה נמוכה.

ההטבות בניידות משתנות. לכל הטבה תנאי זכאות שונים. חשוב לדעת כי מרבית ההטבות ניתנות למי שיש ברשותו רכב, או עומד לרכוש רכב (עם ההטבות שיקבל). ההטבות בניידות יינתנו גם לחסרי רכב, בתנאים מסוימים.

איך הועדה קובעת את זכאותי וכיצד להיערך אליה?

ועדה של לשכת הבריאות מזמינה את המוגבל בניידות לוועדה רפואית בה יפגוש נוירולוג או אורתופד, בהתאם לסוג המוגבלות בניידות. הועדה תעריך:  

 • האם סוג הליקוי 'נכלל' ברשימת הליקויים או 'לא נכלל' בהתאם להסכם הניידות.
 • אם סוג הליקוי נכלל, מה הם אחוזי הנכות המגיעים, בהתאם לאחוזים המפורטים בהסכם הניידות.
 • האם המוגבל בניידות 'זקוק ומשתמש' בכיסא גלגלים עקב מגבלת הניידות.
 • האם מדובר במצב זמני או קבוע.

גובה הגמלה וההטבות שיתקבלו יהיו בין היתר בהתאם ל:

 • אחוזי המוגבלות שנקבעו.
 • העובדה שהמוגבל זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.
 • העובדה שהמוגבל חסר רכב או בעל רכב.
 • גודל הרכב שנקבע שהמוגבל בניידות זקוק לו.
 • המרחק של המוגבל בניידות ממקום עבודתו לביתו.
 • העובדה שהמוגבל בניידות משתכר/לא משתכר.

מה בין קצבת נכות לילד, לבין גמלת ניידות?

מי שנמצא זכאי גם לקצבת ילד נכה וגם לגמלת ניידות, יצטרך לבחור לקבל אחת מהן, אלא אם עונה על תנאים אילו:

 • נקבעו לילד 80% מוגבלות בניידות.
 • ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הילד 'זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים'.

מה בין קצבת שירותים מיוחדים, לבין גמלת ניידות?

מי שנמצא זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים וגם לגמלת ניידות, יצטרך לבחור לקבל את אחת מהן, אלא אם עונה על תנאים אילו:

 • נקבעה לו זכאות ל100% קצבת שירותים מיוחדים.
 • נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות.

או:

 • לשכת הבריאות קבעה כי הוא 'זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים'.

אז למה לא כל מי שיושב בכיסא גלגלים זכאי לגמלת ניידות? 

הסכם הניידות כולל בתוכו רשימה מצומצמת של ליקויים רפואיים שיובאו בחשבון. רק מי שנמצא עומד באחד מהם יוכל לקבל הכרה ב'סעיף נכלל', אחוזי מוגבלות, גמלה והטבות.

הליך הבקשה לגמלת ניידות עובר תחילה דרך לשכת הבריאות ולאחר מכן, ההשמה בפועל וברמה הטכנית דרך הביטוח הלאומי.

כדי לקבל את ההכרה ב'סעיף נכלל' ואת אחוזי המוגבלות בניידות המגיעים כדאי להיערך כראוי, עוד לפני שמגישים את הבקשה ללשכת הבריאות: להעריך סעיף אפשרי בהתאם למצב הרפואי, כמו גם אחוזי מוגבלות בניידות צפויים, לאסוף תיעוד רלוונטי תומך, אם צריך גם חוות דעת לעניין המוגבלות בניידות ולהגיע אל הועדה מוכנים. 

לחברה המרכזית למימוש זכויות ניסיון רב בהשגת גמלת ניידות לילדים ובוגרים שיש להם מוגבלות בניידות.

לחברה 15 שנות ותק, מערך רפואי רב תחומי וצוות מקצוענים ומומחים למימוש זכויות רפואיות שמסייע לזכאים, לקבל את גמלת הניידות וההטבות המגיעות להם.

מתמודד עם מוגבלות בניידות ועדיין אינך מקבל גמלת ניידות – אתה צריך את המומחים שלנו!

פנה אלינו לתיאום פגישת היכרות ובחינת אפשרויות ללא התחייבות. 

כדאי לדעת:

תוכל לבקש להיבדק שוב על ידי ועדה רפואית של לשכת הבריאות, אם חלה החמרה במצבך מאז בדיקתך הקודמת. 

v   אם חלפו 12 חודשים מיום שנבדקת בוועדה או בוועדת ערר, יש להגיש בקשה חוזרת בטפסים המקובלים הרגילים ללשכת הבריאות.

v   אם טרם חלפו 12 חודשים מיום שנבדקת בוועדה או בוועדת ערר, יש לפנות אל הביטוח הלאומי, לצרף מסמכים עדכניים, לפי בדיקת רופא הביטוח הלאומי, יוחלט האם יש החמרה ואם כן, בקשתך תועבר אל לשכת הבריאות.

      שים לב, בקשה לבדיקה חוזרת יכולה להעמיד בשאלה את אחוזי הנכות שכבר נקבעו לך בעבר, כמו גם לשנות את ההחלטה בעניין היותך זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

 *נתונים אילו מבוססים על נתונים המופיעים באתר הביטוח הלאומי.

×

שיחת ווטסאפ

דילוג לתוכן