בימים אילו אנו כאן עבורכם - ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון ולהיפגש איתנו ב-ZOOM

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות – החברה המרכזית למימוש זכויות בע״מ

 

 1. מבוא
  • החברה המרכזית למימוש זכויות בע״מ (להלן: ״החברה״ או ״אנו״) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתרה שכתובתו https://yourrights.co.il (להלן: ״האתר״).
  • מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא לסקור, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר.
  • המידע שייאסף יישמר במאגרי המידע של החברה המרכזית למימוש זכויות והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
  • אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. שימושך באתר כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה. על כן, אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  • יובהר, כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כך שזו תשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה אשר יופיע באתר.
  • במדיניות זו פנייה בלשון זכר או נקבה, ויש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.
 1. המידע שנאסף באתר
  • במסגרת השימוש באתר, יתכן שתידרש למסירת מידע אישי אודותיך לצורך יצירת קשר עמך, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו׳ (להלן: ״פרטי ההתקשרות״).
  • כמו-כן, Cookies (״עוגיות״) המופעלים באתר (כמפורט בסע׳ 4 להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו׳.
  • המידע המפורט בסע׳ 2 זה יכונה להלן ״המידע שנאסף״.
 1. מטרות האיסוף והשימוש במידע
  • המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים על-ידי החברה למטרות מאגר המידע הרשומות כדין ולמטרות המנויות במדיניות זו, והכל בהתאם להוראות שבדין.
  • המידע המבוקש מהמשתמש, ישמש בין היתר כדי ליצור קשר עם המשתמשים באתר, לייעל את הקשר של החברה עם המשתמשים בו, לסייע לתחזוקת האתר ושיפור התכנים המוצגים בו, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  • בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, החברה תהיה רשאית לפנות אליך באמצעי התקשורת אותו מסרת, ובאמצעותם בלבד.
 1. Cookies
  • האתר משתמש ב-Cookies, קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו׳) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ולמחוק Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 1. מסירת מידע לצד שלישי
  • המידע שנאסף לא יועבר לצדדים שלישיים חיצוניים לחברה, אלא ישמש את עובדי החברה בלבד, וזאת בקשר עם פניית המשתמשים באתר המתעניינים בקבלת שירותי החברה, זאת בכפוף לסע׳ 5.2 להלן.
  • במקרים מחייבים על-פי דין, החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין, ולרבות לצורך ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה.
  • יתר על כן, במסגרת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים/הפניות לאתרים שונים, לרבות רשתות חברתיות שונות (להלן: ״אתרים חיצוניים״). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן עם הלחיצה כאמור תצא מהאתר המופעל על-ידי הקבוצה ותופנה לאתר חיצוני המופעל על-ידי צד שלישי, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות למדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.
 1. אבטחת מידע
  • החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמשים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. עם זאת, יובהר כי במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו וללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. כמו-כן, ידוע למשתמשים שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 1. יצירת קשר
  • בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ואף לבקש ממנה לתקן מידע זה אם הוא אינו מדויק. למימוש זכות זו, כמו גם באם יש לך שאלות בקשר עם מדיניות זו, אתה מוזמן לפנות אלינו בדרכים הבאות: בטלפון 03-3734444.
  • אם יש לך שאלות בקשר עם מדיניות זו, אתה מוזמן לפנות אלינו בדרכים הבאות: בטלפון 03-3734444 ובדוא"ל mimush10@yourrights.co.il

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 11.2.2024.

 

Open chat
שלום, הגעתם לחברה המרכזית למימוש זכויות 👋
כיצד נוכל לעזור?
× פנו אלינו בווטסאפ
דילוג לתוכן